Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Avanti Europe. Avanti Europe is de operationele naam voor "Avanti Europe !" e.V. een non-profit organisatie die wettelijk geregistreerd is in Duitsland.

Impressum

De volgende informatie (impressum) is verplicht door de Duitse wetgeving.

De verantwoordelijke voor de inhoud van deze website:

Avanti Europe ! e.V.
Salzstrasse 31,
D-79098 Freiburg
Duitsland

Vertegenwoordigd door co-voorzitters : Dr. Franziska Brantner en Thomas Houdaille

Telefoon: +33 (0) 6 61 03 30 90
Email: info@avantieurope.eu
Website: www.avantieurope.eu

Identificatieummer tax: 06469/41679

Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. De teksten, beelden, afbeeldingen, logo's, video's, bestanden, enz.., die gebruikt worden op deze website zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. De overdracht, wijziging, commercieel gebruik of gebruik op andere websites of media is niet toegestaan​​, tenzij er een schriftelijk akkoord is door Avanti Europe e.V.

Aansprakelijkheid

Er kan geen aansprakelijkheid voor het gebrek, fouten van redactionele of technische aard, omissies etc. worden geaccepteerd.

Links van derden en de inhoud van derden

De website providers kunnen verantwoordelijk worden gesteld, in overeenstemming met de algemeen geldende wetten, voor de inhoudelijke aspecten op de website die ze toegankelijk maken. Hyperlink verwijzingen naar de inhoud van websites van derden worden alleen gebruikt voor informatiedoeleinden. Dergelijke verantwoordelijkheid voor derden ligt uitsluitend bij de provider zelf. Om die reden kan er een garantie worden gegeven dat dergelijke informatie, toegankelijk gemaakt via hyperlinks naar andere websites, volledig of correct is.

Ten aanzien van alle links op deze webpagina's benadrukken wij dat wij geen invloed hebben op de inhoud of het ontwerp van deze pagina's van andere providers die worden bereikt via links van onze website. We kunnen dus geen aanspraak maken op enige verantwoordelijkheid voor hun inhoud.

Deze verklaring geldt voor alle pagina's van deze website en voor alle links die hierin opgenomen zijn.