Manifest

Deel op Facebook| Deel via Twitter| Deel op Google+ Verstuur een e-mail

De Europese kredietcrisis is geëscaleerd. Het hele Europese project staat onder druk door de financiële markt. De Eurocrisis creëert verdeeldheid dat uiteindelijk kan leiden tot het einde van de Europese Unie.

Europese economieën zijn aan het krimpen. Eén op de vijf jongeren is werkloos. De toekomst van deze hele generatie staat op het spel.

Overheden van de EU hebben het overzicht verloren en kijken niet verder dan de volgende verkiezingen. Vandaag de dag worden er grote Europese besluiten genomen door leiders in achterkamertjes.

Populistische partijen en anti-Europese geluiden worden sterker omdat celen Europese burgers de EU de rug toekeren.

Wij, de mensen, zíjn de Europese Unie! Europa behoort tot ons. We kunnen en zullen het niet toestaan dat Europa van ons afgenomen wordt. We zijn onze voorouders dankbaar omdat zij durfden na te denken over een ander Europa. Een Europa waarvan de relatie tussen landen gebaseerd is op basis van de beginselen van een rechtstaat en niet op machtspolitiek dat eerder al tot oorlog heeft geleid!

Wij zijn ervan overtuigd dat onze landen niet in hun eentje de problemen van vandaag kunnen oplossen. Stagnerende economieën, werkloosheid, ongereguleerde financiële markten en belastingontduiking, maar ook klimaatverandering, democratische tekorten of georganiseerde criminaliteit: allemaal vragen ze om collectieve antwoorden.

Wij verzetten ons tegen veel beslissingen die worden genomen op Europees niveau en ook de manier waarop ze genomen worden. Ons antwoord is echter geen terugkeer naar nationalisme maar een constructieve kritiek, druk en alternatieven vanuit de burgers die werkelijk beleid gaan veranderen om de zorgen van de Europese bevolking te tonen!

  • Wij dromen van en zullen vechten voor een welvarend Europa gebaseerd op een innovatieve economie voor iedereen en niet slechts voor enkelen. Een economie die succesvol is zijn transitie naar een duurzamere wereld.
  • Wij dromen van en zullen vechten voor een sociaal Europa, waar de rijkere lidstaten en burgers die begrijpen dat hun welvaart en veiligheid niet houdbaar is als de zwakste worden achtergelaten.
  • Wij dromen van en zullen vechten voor een eerlijk Europa met passende regulering van de financiële markten. Daar waar gemeenschappelijke sociale en fiscale wetgeving ons in staat stelt adequaat onderwijs en sociale zekerheid te financieren, maar ook beleidsmaatregelen om het milieu en cultuur te beschermen.
  • Wij dromen van en zullen vechten voor een verantwoordelijk Europa, dat haar verantwoordelijkheid neemt in het beëindigen van conflicten en de bestrijding van armoede in de wereld.
  • Wij dromen van en zullen vechten voor een modern Europa,met sterke instituties, waar nationale parlementen de acties van het bestuur in Brussel controleren om voldoende "check en balances" uit te voeren met wat er in achterkamers in Brussel besloten wordt, en waar het Europees Parement een gelijke stem heeft binnen de besluitvorming rond de crisis.
  • Wij dromen van en zullen vechten voor een democratisch Europa, waar pogingen van individuele lidstaten om vrijheden of individuele rechten in te perken niet getolereerd worden. Wij willen gewaarborgde rechten, zoals geformuleerd in de Europese Charter, om beschermd en versterkt te worden voor ieder individu van de lidstaten.

We willen, moeten en zullen het nu doen. Wij initiëren de Avanti Europe beweging om:

  • creativiteit en dynamiek te katalyseren om gemeenschappelijke antwoorden te vinden op onze gemeenschappelijke crisis;
  • te vechten voor een verenigd Europa dat democratisch, rechtvaardig en welvarend is, zowel dicht bij als gewaardeerd door haar burgers;
  • de stem van de Europese burger te laten horen in Brussel en Europese hoofdsteden;
  • te vechten tegen de anti-Europa trend.

We zijn onafhankelijk en open, pragmatisch maar gedreven. We zijn met velen. We moeten elkaar alleen maar leren kennen en verenigd raken. Om dit te bereiken zullen we de traditionele communicatiemiddelen optimaal benutten en de laatste moderne middelen gebruiken.

De strijd voor Europese dromen is pas net begonnen. Sluit je bij ons aan en maak de droom werkelijkheid!