Filosofie

We zullen ons focussen op gemeenschappelijke problemen en frustraties die over de nationale grenzen reikt, maar tot nu toe nog geen adequaat Europees antwoord heeft gekregen.

We zullen een standpunt innemen over de wetten die nu op Europees niveau besproken worden. Dit zijn onderwerpen zoals belasting onderduiking en belastingparadijsen, milieuwetten, sociale standaarden, regulering van de banken, mensenrechten binnen en buiten de EU en vele andere.

De onderliggende assumptie dat er sterke maar gefractioneerde allianties bestaan in Europa die vragen om een meer burger geleid Europa, maar die nog geen goed gehoorde stem hebben.

De onderwerpen van de campagne zullen worden geselecteerd door de Raad van Bestuur na het filteren van de inbreng van partners en leden van de Avanti gemeenschap.